Forside

ASOR er en offentlig godkjent privataktør med lang erfaring som leverandør av praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse og døgnbemannet hjemmesykepleie.

Vi leverer tjenester både gjennom fritt brukervalgs ordningen i Oslo kommune, samt tjenester på det private markedet.

Vi i ASOR kjenner viktigheten av stabilitet, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen, og legger dette som grunnlag for ett godt samarbeid med våre brukere og deres pårørende.

Lang erfaring har lært oss at nøkkelen til et godt samarbeid ligger i å tilpasse tjenesten basert på den enkelte kundes behov.
Samarbeid med kunder, pårørende og andre institusjoner er en del av hverdagen vår og dermed helt grunnleggende for kvaliteten på de tjenestene vi leverer.