ASOR Helse AS er blitt Ecura Hjemmetjenester og BPA AS.

Sammenslåingen vil ikke medføre vesentlige endringer i den daglige driften, og de samme rådgiverne / kontaktpersoner som tidligere vil gjelde.

 

Kontaktinfo Ecura hjemmetjenester: hjemmetjenester@ecura.no

Ecura Hjemmetjenester

 

Kontaktinfo Ecura BPA: bpa@ecura.no

Ecura BPA

Asor er en offentlig godkjent privataktør med lang erfaring som leverandør av hjemmetjenester og helsetjenester. Vi samarbeider med Oslo kommune, Bærum Kommune, Vestby Kommune samt alle kommuner i Vestregionen.

 

Om Asor

Asor leverer tjenester både gjennom den offentlige brukervalgsordningen, og tjenester på det private markedet. Vi i Asor kjenner viktigheten av forutsigbarhet og trygghet i hverdagen – stabilitet – og legger dette som grunnlagt for et godt samarbeid med våre brukere og deres pårørende.

Dette kan du forvente av oss

 • Stabilitet rundt tid og person
 • For brukere med stort hjelpebehov tilbyr vi faste team som kjenner bruker og brukers behov
 • Medarbeiderne våre møter deg med respekt, høflighet, og vi bærer ID-kort som forteller deg hvem vi er.
 • Vårt mål er at du som bruker skal føle trygghet og stabilitet rundt tjenesten.
 • Våre konsulenter er alltid lett tilgjengelige på telefon.

asor-car

Våre fakta

I slutten av 2015 hadde Asor kontrakt med 17 ulike kommuner, og vi leverte tjenester til 440 antall brukere årlig, og hadde ca 250 ansatte. Asor har kontorer sentralt i Oslo og Bærum, og vi har 17 servicebiler som bringer våre medarbeidere effektivt frem til hvert tjenestested. Asor er en solid bedrift som skårer høyt på tilfredshet blant brukerne og oppdragsgivere. Våre eiere setter krav til kvalitet og arbeidsmiljø foran kravet til profitt.

Asor legges stor vekt på sosial trivsel og har bl.a. arrangert årlige åpne sommerfester for brukere og ansatte.

Vår historie

Firmaet Asor ble etablert av gründer Rizalina Jenssen allerede året 1999. Etter å ha jobbet i kommunale helsetjenester forstod man at det var stor underdekning på personell for hjemmehjelp, sykepleie og annet, spesielt i Oslo regionen. Asor har i mange år hjulpet med å rekruttere helsepersonell og drevet opplæring av disse. Et etisk og filantropisk ansvar er selve bunnplanken for Asor sin virksomhet.

Asor forstod behovet for kompetanse samt medarbeiderens evne til å kommunisere på godt norsk. Asor etablerte, tilrettela og organiserte tidlig undervisning, samt hjelp til sertifisering av helsepersonell.

Tjenester

Asor Visjon

Asor har som mål å utvikle bedriften til å bli en av de ledende private aktørene i ordningen fritt brukervalg. Asor ønsker
at våre medarbeidere, oppdragsgiver, brukere og pårørende skal oppleve en stabilitet i de tjenestene vi leverer der
kompetanse, fagkunnskap og forutsigbarhet står sentralt. Asor skal være en godt tilgjengelig samarbeidspartner
i den sentrale Østlandsregionen

Virksomhetsidé

visjon Asor skal være en privat leverandør av tjenestene brukerstyrt personlig assistanse, hjemme-
sykepleie, stasjonær hjemmesykepleie samt praktisk bistand. Asor skal tilby sine tjenester til
hele befolkningen i Oslo og Vestregionen som bl.a. omfatter Asker, Bærum, Drammen samt
Vestby og andre nærliggende kommuner. Våre avtaler med respektive kommuner er, og skal
fortsatt være grunnpilaren i dette. Bedriften har hatt, og vil fortsette med å ha et fokus på å
ansette pålitelige medarbeidere med høy faglig kompetanse. Vi vil fortsette å sette store krav til oss selv vedrørende HMS, kontinuerlig kompetanseheving, kontrollrutiner og annet. Asor skal være ensbetydende med kvalitet i alle ledd.

Fremtidsvisjon

visjon02 Vi i Asor ser et samfunn i rask endring, der man må finne bærekraftige løsninger for de økende behov for velferdstjenester som Norge vil få. Asor har med sin lange erfaring og spisskompetanse, hatt en unik anledning til å følge denne utviklingen, spesielt innen hjemmehjelpstjenester. Norge er som andre land, et multikulturelt samfunn, der dessverre ikke alle snakker eller forstår norsk. Vi i Asor vet at bruk av avansert teknologi kommer til å spille en større rolle innen våre velferdstjenester, som f.eks eHealth . Asor skal alltid ligge helt i tet hva gjelder tilbud av tjenester, basert på moderne løsninger, og drevet på en human, vennlig og tillitsfull måte.

Kontakt ASOR

kontak2

Hovedkontor: Hovinveien 19, 0576 Oslo

Telefon: 22 68 89 91

Vårt kontor i Bærum:
 • kontor
 • Adresse: Bærumsveien 373 1346 Gjettum

   

  Tel: 64 00 38 00
  Kontortid: 08 – 17

captcha