Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gis til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme og som har behov for nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, stell og veiledning.

 

 

Den som har vedtak får
 • hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
 • daglig stell
 • sårbehandling
 • veiledning om kosthold og helsespørsmål
 • hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
 • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
Dette kan du forvente av oss i Hjemmesykepleie:
 • Faste kontaktpersoner
 • Døgnbemannet vakttelefon
 • Fleksibilitet og forutsigbarhet
 • Imøtekommende og løsningsorienterte konsulenter
 • En stabil tjeneste tilrettelagt etter dine ønsker og behov Vi sørger for kvalifiserte vikarer ved ferie og sykdom.
Vi er en godkjent tilbyder av hjemmesykepleie gjennom fritt brukervalg i Oslo Kommune og i Bærum Kommune. Asor leverer døgnbemannet hjemmesykepleie.Vi har en meget godt bemannet stab, og våre medarbeidere består av sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med høy faglig kompetanse.Vi bestreber at våre kunder og deres pårørende skal ha færrest mulig personer å forholde seg til i den daglige tjenesten.Stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er de grunnleggende verdiene vi ønsker å tilby våre kunder. Gjennom god dialog, tilrettelegging og oppfølging fra våre sykepleiere ønsker ASOR å tilrettelegge tjenesten på dine premisser.Om du som kunde eller pårørende har spørsmål vedrørende våre tjenester eller bare ønsker å få et nærmere inntrykk av oss er det bare å ta kontakt.
Dersom en har et vedtak er Hjemmesykepleie i sin helhet betalt av Kommunen. Det tas forbehold om endringer i lovverket.
Dersom du allerede har fått et vedtak om Hjemmesykepleie, da har du det du trenger for at vi kan finne rett sykepleier til deg.Hvis du ikke har noe vedtak, kan vi hjelpe deg med å søke om dette.Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan søke om et vedtak kan du lese mer her

Søknad Oslo Kommune

Søknad Bærum Kommune
Har du fått et vedtak, eller trenger hjelp, ring meg nå på telefon 22 68 89 91 Eller klikk her hvis jeg skal ringe deg tilbake!

   

 • Meryl Donato
  Leder Hjemmesykepleie
 • hjemmesykepleieasor.no